טעימה קטנה מפרויקט מחזור של כיתה י2 – הפרויקט מלווה על ידי עובד המנהלה איציק בן סימון

הגדרות כלליות כניסה למערכת