מכתבים שנכתבו מבוגרים מורים ותלמידים למשפחות השכולות של מקיף ה אשדוד יום הזיכרון תש"פ איתכם גם מרחוק ❤️

הגדרות כלליות כניסה למערכת