ביה"ס פתוח חלקית החל מיום א' 5.3 יפתחו בתי הספר לצורך היערכות לחזרה ללימודים רק עבור תלמידי כיתות י"א י"ב, שעבורם ישנו צורך בערך היחודי המוסף המתקיים בלמידה פנים אל פנים, פיזית בבית הספר,
לקראת בחינותהבגרות, כמו כן יחזרו תלמידי החינוך המיוחד,
תלמידים אלו יחזרו ללימודים באופן הדרגתי.

הגדרות כלליות כניסה למערכת