תוכנית מועצת תלמידים

הפעילות במועצה מזמנת התנסות באזרחות פעילה תוך עמידה על זכויות האדם והאזרח.

מעורבותה של המועצה בחיי בית הספר תסייע לחיזוק קהילת בית הספר כגוף חינוכי המטפח את תלמידיו לקראת חיים בחברה דמוקרטית ותחזק את השתייכותם לבית הספר ועקרונותיו.

בחירות המועצה נעשות ע"י הצבעה דמוקרטית בקרב כלל תלמידי בית הספר.

מטרות מועצת התלמידים:

1.      לייצג את התלמידים בכל פורום של קובעי מדיניות.

2.      לגשר ולקשר בין קהל הבוחרים, התלמידים ובין הנהלת בית הספר.

3.      לדאוג לזכויות התלמידים.

4.      לטפח מנהיגות דמוקרטית.

5.      לחזק ערכים של אזרחות פעילה הלכה למעשה.

6.      לפתח את ערך האחריות בקרב כלל התלמידים.

7.      לחנך למעורבות חברתית.

תפקיד מנחה המועצה

א.        לסייע לחברי המועצה להבין את תפקידם.

ב.         לסייע בהגדרת המשימות ובביצוען.

ג.         לפתח כישורים נדרשים בקרב חברי המועצה.

ד.         לפתח יכולת ניהול משא ומתן על מנת למצוא פתרונות הוגנים.

ה.        לעזור בזיהוי קונפליקטים.

התנהלות המועצה

 •  חלוקת תפקידים, הגדרת סמכויות.
 • הכנת תאום ציפיות ואיתור צרכים.
 • בניית תקנון המועצה.
 • מפגשים עם מועצות אחרות.
 • בחירת יו"ר, סגן.
 • חלוקה לוועדות על פי איתור צרכים.
 • ייצוג התלמידים בישיבות הנהלה.
 • מפגשים קבועיים חד שבועיים

פעילות המועצה בתחום החברתי

 • ברור צרכי תלמידי ביה"ס
 •  שאלון   איתור צרכים והמשך עבודה בהתאם.
 • רתימת תלמידי כלל בית הספר לפרויקטים של התרמה (איסוף מזון, בגדים) לנזקקים
 •   מסיבת פורים
 • בזארים באסיפות הורים
 • משתתפים בסדנאות של מנהיגות צעירה
הגדרות כלליות כניסה למערכת