08:10-08:55 שיעור 1

08:55-09:00 הפסקה

09:00-09:45 שיעור 2

09:45-10:05 הפסקה גדולה 1

10:05-10:50 שיעור 3

10:50-10:55 הפסקה

10:55-11:40 שיעור 4

11:40-12:00 הפסקה גדולה 2

12:00-12:45 שיעור 5

12:45-12:50 הפסקה

12:50-13:35 שיעור 6

13:35-13:45 הפסקה

13:45-14:30 שיעור 7

14:30-14:35 הפסקה

14:35-15:20 שיעור 8

15:20-15:25 הפסקה

15:25-16:10 שיעור 9 

הגדרות כלליות כניסה למערכת