08:10-08:55 שיעור 1

08:55-09:40 שיעור 2

09:40-10:00 הפסקה 

10:00-10:45 שיעור 3

10:50-11:40 שיעור 4

11:40-12:00 הפסקה

12:00-12:45 שיעור 5

12:50-13:35 שיעור 6

13:35-13:45 הפסקה

13:45-14:30 שיעור 7

14:30-14:35 הפסקה

14:35-15:20 שיעור 8

15:20-16:05 שיעור 9 

 16:05-16:50 שיעור 10

הגדרות כלליות כניסה למערכת