סוף השיעור תחילת השיעור  
08:55 08:10 שעה ראשונה
09:40 08:55 שעה שנייה
10:00 09:40 הפסקה
10:45 10:00 שעה שלישית
11:40 10:50 שעה רביעית
12:00 11:40 הפסקה
12:45 12:00 שעה חמישית
13:35 12:50 שעה שישית
13:45 13:35 הפסקה
14:30 13:45 שעה שביעית
14:35 14:30 הפסקה
15:20 14:35 שעה שמינית
16:05 15:20 שעה תשיעית
הגדרות כלליות כניסה למערכת
שינוי גודל גופנים
ניגודיות