חזון תלת שנתי והתפיסה החינוכית בשילוב התקשוב

מקיף ה' אשדוד שם לו למטרה להפוך את סביבת הלימוד על כל מרכיביה לסביבה מתוקשבת וחדשנית המותאמת לעידן הדיגיטאלי במאה ה-21.
בוגר בית ספרנו יהיה בעל מיומנויות ויכולות להשתלב באתגרים שמציבה לנו המאה ה-21 ולהתמודד עימם.
כדי להביא למצב שבו הטכנולוגיה משמשת להטמעת פדגוגיה חדשנית, משפרת את איכות ההוראה ותורמת להקניית מיומנויות המאה ה-21, יש לפעול בשלושה מישורים:

* סביבת הלמידה.
* התלמידים.
* עובדי ההוראה.

השיטה

יצירת סביבה מתוקשבת בעלת תשתיות דיגיטאליות נגישות למורה ולתלמיד
מהווה תנאי בסיסי לקיום סביבה לימודית מתוקשבת המותאמת למאה ה-21 וכוללת:
תשתית אינטרנט
מקרן ומחשב בכל כיתה
תמיכה טכנית זמינה.

הטמעת מיומנויות המאה ה-21 בקרב תלמידי ביה"ס והקניית כלים שיסייעו לבוגר ביה"ס להתמודד עם דרישות התקופה:

  • אוריינות מדיה ומידע- התלמיד יהיה בעל מיומנויות בסיסיות בחיפוש והערכה ביקורתית של מידע והפקת מידע תוך שימוש באמצעים דיגיטליים שונים.
  • פיתוח לומד עצמאי המשתמש במחשב ובאינטרנט ללמידה עצמאית של נושא מוגדר.
  • פיתוח למידה שיתופית עם עמיתים המפתחת חשיבה ביקורתית, אחריות אישית וקבוצתית והאצלת סמכויות.
  • התלמיד יפתח חשיבה מסדר גבוה הכוללת חשיבה יצרתית, ביקורתית ויכולת לפתור בעיות. יהיה מודע לתהליכי החשיבה שלו ויהיה מסוגל לווסת אותם בסביבה המתוקשבת.
  • התלמיד יידע להפיץ מידע וידע בביה"ס ומחוצה לו באמצעים מקוונים כגון: פורומים, אתרים, בלוגים.

שיפור מיומנויות המורים ופיתוח מקצועי של עובדי ההוראה:

  • שילוב תכנים דיגיטאליים וכלים מתוקשבים בתהליך ההוראה בכלל המקצועות.
  • שיפור יישום מערכת מקוונת המאפשרת דיווח ומעקב אחרי התקדמות התלמידים.
  • שימוש בפורטל בית ספרי לקיום תקשורת דיגיטאלית ולמידה מתוקשבת בין צוותי ההוראה ובין מורים ותלמידים.
  • למידה משותפת ברשת תוך שימוש במגוון כלים שיתופיים.
  • אינטרנט בטוח – קידום מודעות התלמידים למוגנות, התנהגות אתית ברשת והקניית כלים לגלישה בטוחה.
הגדרות כלליות כניסה למערכת