שעות פתיחה ספריה

יום א', ב',ג', ד'   15:30-8:00

     יום ו'         08:00- 12:00

השאלת ספרים – ספרי עיון: יושאלו ליום אחד בלבד ורק בסוף היום. 

ספרי קריאה    – התלמיד רשאי להחזיק אצלו ספרי קריאה למשך שבוע בלבד.

צילומים בספריה – לרשות התלמידים עומדת מכונת צילום,

תלמידים רשאים לצלם בזמן ההפסקות בלבד, לא תינתן רשות לצלם בזמן השיעור.

 

 

הגדרות כלליות כניסה למערכת