Menu

הורים, מורים ותלמידים יקרים,

בפתחה של שנה"ל תשע"ח הבאה עלינו לטובה אני מאחלת לכולכם שנה טובה, שנה פורייה ומאתגרת, שנה של עשייה ברוכה והגשמת יעדים.  

ביה"ס מקיף ה' חרת על דגלו חזון בית ספרי שיהווה נדבך מרכזי בעבודתנו החינוכית – ניצור סביבת למידה ראויה ומכבדת שתאפשר לכל תלמיד לחוות חוויות בונות ומעצימות. אלה יחזקו את תחושת הביטחון העצמי ואת תחושת השייכות למסגרת החינוכית, ויובילו את התלמידים לחלום, להעז ולממש את כישוריהם האישיים באופן מיטבי.

נמשיך בעשייה החינוכית בתחום הלימודי- יושם דגש על פיתוח מצוינות, העמקת הידע, טיפוח אחריות לומד ומתן מענה לשונות בין התלמידים.

נממש תכנית חברתית – ערכית עשירה, שתוביל להעמקת הערכים  המובילים כפי שמשתקפים בחזון הבית ספרי (משפח"ה  מעורבות, שותפות, פלורליזם קבלת האחר, חדשנות והגשמה עצמית(, נעודד מעורבות חברתית ונטפח מנהיגות צעירה, לרבות הצטרפות לתנועות נוער.

אנו מאמינים, כי ערכים אלה לצד הקניית כישורים חברתיים, כגון- שיתוף פעולה, כבוד, נתינה, הקשבה, סבלנות, אחריות והתמדה, יסייעו להכנת התלמיד להצלחה מיטבית בחיים. אלה יוכלו להתקיים תוך שיתוף פעולה בין כל באי בית הספר (מורים, תלמידים והורים). אי לכך, אנו רואים בכם, ההורים, שותפים מלאים לתהליך החינוכי של ילדכם, ולכן שיתוף הפעולה מצדכם  חשוב והכרחי.

אנצל במה זו על מנת להודות לצוותים העוסקים במלאכת החינוך ופועלים במסירות אין קץ להובלת התלמידים להצלחה- מנהלי שכבות, יועצות, מחנכי חט"ב, מורים מקצועיים וצוות חינוך חברתי.

ולכם תלמידים יקרים אאחל-

הר גבוה יותר לטפס עליו,

ים רחב יותר לצלוח אותו,

אתגר קשה יותר להתגבר עליו.  

שהרי המסע אל הפסגה, גילוי חופים רחוקים, דבקות במטרה, ורצון להצליח עשויים להפוך אותנו לאנשים מאושרים, המסוגלים להתמודד עם כל מה שנקרה בדרכנו.

שתהא שנת תשע"ח עתירת הצלחות

 

שלכם

עינב גמזו

מנהלת חטיבת הביניים          

כניסה למערכת